» English
banner
Süperateş
Refrakter Fabrikası

TUĞLALAR

Refrakter Harç
AL-SI TUĞLALAR
Refrakter Tuğla ŞAMOT TUĞLALAR
Refrakter Tuğla YÜKSEK ALUMİNALI TUĞLALAR
Refrakter Tuğla ASİDE DİRENÇLİ TUĞLALAR
Refrakter Tuğla IZOLASYON TUĞLALARI
Refrakter Harç
REÇİNE BAĞLI MANYEZİT-KARBON TUĞLA
Ateştuğla
REÇİNE BAĞLI ALUMİNA-MANYEZİT-KARBON TUĞLA
Plastik Refrakter
ALUMİNA-SİLİSYUM KARBÜR-KARBON/ SİLİSYUM KARBÜR TUĞLALAR
Refrakter Tuğla